Wiadomo, że reklama jest dźwignią nie tylko handlu, ale praktycznie każdego prowadzonego biznesu. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców dość mocno inwestuje w działania marketingowe. Poza stronami internetowymi czy profilami na portalach społecznościowych, szyldy reklamowe nadal są na topie wśród środków mających na celu zdobycie uwagi klienta. Nic więc dziwnego, że wiele osób, prowadzących własną działalność, zastanawia się czy zakupiony szyld reklamowy można potraktować jako środek trwały firmy?

Czym jest środek trwały?

kobieta czytająca książkę

Pojęcie „środek trwały” w polskim systemie prawnym pojawia się w trzech ustawach: ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Na podstawie wymienionych aktów prawnych możemy określić, że środek trwały to stanowiący własność lub współwłasność podatnika  przedmiot, nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania, którego przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok. Co więcej jego wykorzystywanie musi być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Składniki majątku, które mogą zostać uznane za środki trwałe to w szczególności: 

  • nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
  • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
  • inne przedmioty.

Czy szyld reklamowy może być środkiem trwałym?

szyld reklamowy

Szyld reklamowy może mieć wiele postaci: tablice reklamowe, baner reklamowy świetlny, podświetlane logo firmy czy semafor reklamowy. W każdym z tych przypadków możemy uznać go za środek trwały, jeśli tylko spełnia opisane wyżej warunki ustawowe dotyczące własności, przeznaczenia czy okresu wykorzystywania. Inne pytanie to jak sklasyfikować taki środek trwały? Co do zasady szyldy reklamowe nie są trwale związane z budynkami – co oznacza, że można bez ich uszkodzenia dokonać demontażu czy przenieść w inne miejsce. Właśnie dlatego przyporządkujemy je do rodzaju 808 – Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane. Jeśli wartość szyldu przekracza 3 500 zł, amortyzujemy je liniowo, stosując 20% stawkę amortyzacyjną. Natomiast w przypadku, gdy jego wartość początkowa nie przekracza wspomnianej kwoty, podatnik może od razu zaliczyć go do kosztów prowadzenia działalności i wpisać w kolumnę 13 w KPiR.

Szyld reklamowy reklamą firmy

szyldy reklamowe banner rekiny reklamy

Może się wydawać, że szyld reklamowy to zbędny wydatek. Na budynkach, przy chodnikach czy placach mnóstwo jest różnego rodzaju tablic. Jednak niezależnie od tego, czy siedzibą działalności jest Warszawa czy małe miasteczko – bez dobrze umieszczonego logo firma jest praktycznie niewidoczna. Zamiast więc zastanawiać się „czy” – lepiej zastanowić się „jak”. Być może dobrym rozwiązaniem będzie podświetlane logo czy świetlny baner reklamowy. Są one dobrze widoczne i przykuwają uwagę. Warto jednak zachować umiar – zbyt nachalna reklama zamiast zachęcić, może odpychać potencjalnych klientów.